Islamski sanovnik – tumačenje snova u Islamu

U islamu, snovi su posebno stanje, koje je povezano sa duhovnim svetom, a ono što se u njima događa, na neki način je povezano sa fizičkim svetom osobe koja je sanjala san. Zato snove u islamu moraju tumačiti oni koji stvarno poznaju nauku tumačenja snova.

Za muslimane, tumačenje snova je nauka koja se ne uči kao ostale nauke, već je dar od Alaha, i namenjena je samo odabranima. Alah je taj koji tumačenju snova podučava one koje je sam izabrao. Tumačenje sna iziskuje veliko znanje i veštinu, i zato je Alah samo odabranima dozvolio taj dar.

U islamu, snovi se tumače u svetlu Kurana ili Suna, a mogu se tumačiti i preko poslovica ili metafora, ili putem suprotnosti.

Kuran i Sune dva su osnovna izvora islamskih zakona i pravila ponašanja.

Kuran je najsvetija verska knjiga muslimana i najobuhvatnija zbirka muslimanskih zakona i pravila ponašanja. Islam se kao vera zasniva na verovanju u proroke. U Kuranu se spominje 25 proroka, a najpoznatiji i najbitniji su Adam, Noje, Avram, Mojsije, Isus i Muhamed.

Sune su zapisi učenja, dela i izreka proroka Muhameda, kao i zapisi o nekim od njegovih pratilaca.

Izgovaranjem molitvi, vernici se obraćaju Alahu, dok se kroz čitanje Kurana, Alah obraća vernicima.

Alah se obraća ljudima i kroz snove. Nekad daje direktne poruke, a nekad šifrovane, koje samo odabrani mogu da protumače.

Smatra se da je moguće naučiti samo osnovne smernice za tumačenje snova u islamu, a da samo tumačenje potiče od Alaha. Iz tog razloga nema puno poznatih islamskih stručnjaka u tumačenju snova. Nauka o tumačenju snova u islamu, nema tačno određena pravila, iz razloga što je svaki san zasebna priča, koja se posebno tumači u zavisnosti od raznih činjenica, a isti san nema isto značenje za različite ljude.

Obzirom da nije svakome dozvoljeno da tumači snove, smatra se da će se san ostvariti samo ako ga protumači onaj ko je upoznat sa naukom o tumačenju snova.

Muhamed Ibn Sirin, islamski tumač snova, bio je veliki stručnjak za tumačenje snova u skladu sa islamskom tradicijom. Rođen je 654 godine nove ere, a umro je 729 godine, u 77 godini života. Bio je vrlo pobožan musliman.

Ibn Sirinov sanovnik, najpoznatiji muslimanski sanovnik, jedan je od najcenjenijih izvora za tumačenje snova u islamu, i preveden je na mnoge svetske jezike. Pretpostavlja se da sanovnik nije napisao Ibn Sirin lično, već najverovatnije neki njegov učenik.

Za tumačenje snova bitno je da se sagledaju određene karakteristike osobe koja je sanjala san, kao što su njena veroispovest, poreklo, izgled, profesija, psihičko i fizičko stanje, vreme i mesto kad je san sanjan, ali i drugi detalji. Upravo iz tog razloga nije dovoljno, pa je čak i neispravno i zabranjeno u islamskom tumačenju snova, da se san tumači samo na osnovu knjige kakva je na primer Ibn Sirinov sanovnik, jer se svaki san mora pre svega vezati za osobu koja ga je sanjala, njene osobine, i vreme i mesto kad se san dogodio.

Čak i kad bi se tumačenje svelo samo na konsultovanje knjiga o snovima, svaki san se ne bi ni mogao tumačiti, jer je nemoguće da se svi snovi i njihova tumačenja navedu u knjigama o tumačenju snova.

Bitno je zapamtiti da tumačenja snova uvek ukazuju samo na mogućnost nekog događanja, a ne na njegovu izvesnost, pa bi se i to trebalo imati u vidu prilikom tumačenja.

Muslimani smatraju da snove nikako ne treba pričati neprijateljima ili ženama. Ženama pogotovo, jer se veruje da one daju loš prizvuk svakom snu. Za žene se smatra da su i subjektivne, pa snove uvek povezuju sa poznatim osobama i gube iz vida pravu simboliku sna. Zato se smatra da je snove bolje pričati muškarcima, jer su objektivniji i bolje će sagledati značenje konkretnog sna.

Takođe, muslimani smatraju da su lepi snovi od Alaha i da je lepe snove poželjno ispričati osobama koje se vole i za koje se zna da vole osobu koja je sanjala san. U suprotnom, ako se lep san ispriča osobi koja se ne voli, uvek postoji mogućnost da ta osoba da loše i negativno tumačenje tog sna, pa da se to loše tumačenje na kraju i ostvari. 

Snovi u islamu

U skladu sa Kuranom, spavanje je veoma slično smrti. Smrt u islamu nije trenutni fenomen odvajanja duše od tela, već se smatra procesom koji traje celi život. Snovi su slični smrti, jer se smatra da se duša i za vreme sna odvaja od fizičkog tela.

Da bi snovi bili dobri, vrlo je bitno da se život živi u skladu sa pravilima islamske vere. Bitna je i molitva Alahu pre spavanja, da  bi uz njegovu pomoć mirno spavali i sanjali dobre snove. Svakome ko želi da ima istinite snove, savetuje se da se trudi da uvek govori istinu, poštuje zakon, jede hranu koja je dozvoljena, izbegava ono što su Alah i njegovi glasnici zabranili, spava čistim snom okrenut u pravcu Ćabe i misli na Alaha sve dok ne zaspe. Ako sve ovo ispoštuje, smatra se da su velike šanse da mu snovi budu istiniti.

Nisu svi snovi istiniti. Prema muslimanskom verovanju, mnogi snovi potiču od Satane i dovode ljude u zabludu. Neki snovi su izazvani fizičkim ili psihološkim problemima. To mogu biti emotivna uznemirenost, problemi sa probavom ili neki drugi fizički ili psihički nedostatak. Iz tog razloga, bitno je da se razgraniče istiniti snovi od praznih fantazija, snova koji su posledica fizičkih ili psihičkih problema i snova izazvanih đavoljim iskušenjima ili nekim drugim okolnostima.

Prema muslimanskoj tradiciji tumačenja snova, smatra se da su snovi proroka uvek istiniti, jer su zaštićeni od Satane. Takođe se smatra da su istiniti i snovi pravednih ljudi koji slede proroke. Takvi snovi se mogu dogoditi i drugim ljudima, ali se smatra da se to retko događa. Snovi ostalih ljudi se moraju tumačiti u skladu sa Kuranom i Sunama.

Prema islamskoj nauci tumačenja snova, smatra se da su najistinitiji snovi koji se sanjaju neposredno pred zoru, jer je to vreme kad su đavoli mirni, za razliku od vremena neposredno nakon zalaska sunca, kad đavoli i đavolje duše počinju da izlaze. Smatra se da su istiniti i snovi koji se sanjaju popodne. Takođe se smatra i da se istinitiji snovi, koji će se ostvariti pre ostalih, sanjaju u proleće, za razliku od snova koji se sanjaju zimi. Zimi su bolji snovi koji se sanjaju popodne.

Snovi koji su jasni, sa jasnim detaljima, bez komplikovanih i zamršenih situacija, smatraju se efikasnijim i smatra se da će se brže ispuniti od snova koji imaju nejasan sadržaj sa puno besmislenih detalja. Smatra se da će se snovi koji imaju puno detalja brzo ispuniti.

Prema nekim izvorima, smatra se da se ženski snovi ostvaruju brže nego muški. Snovi grešnika smatraće se dokazom protiv njih na „Sudnji dan“ ukoliko se ne pokaju pre smrti.

Snovi bogatih ljudi smatraju se jačim od snova siromašnih, i smatra se da se brže ostvaruju od snova siromašnih.

Za snove siromašnih smatra se da se brže ispunjavaju ako simbolizuju neke probleme, a sporije ako simbolizuju korist.

Smatra se da su snovi male dece istinitiji od snova starije dece, zato što su mala deca u potpunosti nevina i neiskvarena, a starija deca već imaju neko životno iskustvo i formirane želje i ponašanje.

Snovi pijanih ljudi smatraju se neosnovanim.

Snovi učenih ljudi smatraju se istinitijim od snova neukih, isto kao i snovi časnih ljudi u odnosu na snove nečasnih ljudi.

Smatra se da je san dobre osobe istinitiji od sna loše osobe, a san starije osobe istinitiji od sna mlađe osobe.

Takođe se smatra da iskrena osoba najčešće sanja istinite snove, dok lažljivci uglavnom sanjaju čudne I lažne snove.

Za ljude koji preziru laž kod sebe i drugoga, ali se desi da ponekad slažu, takođe se smatra da sanjaju uglavnom istinite snove.

Smatra se i da snovi osoba koje su duhovno jake imaju više smisla, za razliku od snova osoba koje su duhovno slabe. Ipak se veruje da Bog želi da svi ljudi, i oni duhovno jaki, ali i duhovno slabi nekad iskuse istinite i značajne snove.

Moderna nauka kroz svoja istraživanja može da razume samo snove koji su posledica dnevnih dešavanja ili prošlih iskustava. Zapadni stručnjaci ne prihvataju mogućnost dobijanja informacija o budućnosti, prošlosti ili od neke osobe putem snova. Smatraju da su snovi uzrokovani dnevnih dešavanjima, neispunjenim željama, strahom, nekim nedostacima organizma i sl.

Kuran nasuprot takvim stanovištima, navodi primere raznih proroka koji su imali takve snove (prorok Avram, Muhamed i drugi proroci). U islamskom tumačenju snova, smatra se da proročanski snovi i oni koji daju informacije zaista postoje, iako je činjenica da je većina snova proizvod fizičkih okolnosti i mentalnog stanja osobe.

Proroci su imali takozvane čiste snove, kojima ne treba tumačenje. S druge strane, nečisti snovi se moraju tumačiti. Smatra se da postoje i nečisti, ali istiniti snovi.

Takođe se smatra da postoje i druga bića koja kontrolišu ljudske snove. To su pre svega Džini, među kojima je i Satana, koji mogu da uđu u ljudske snove da bi obmanjivali ljude.

Džini su natprirodna bića u islamskoj mitologiji, često pominjana u Kuranu i drugim islamskim tekstovima. Kuran ih opisuje kao sačinjene od vatre koja se ne dimi, isto kao što su ljudi sačinjeni od blata. Istovremeno imaju i fizičku prirodu i mogu dolaziti u kontakt sa ljudima i stvarima. Mogu uzimati različite forme, uglavnom životinjske, ali se mogu javiti i u ljudskom obliku, kako bi prevarili i uništili svoje ljudske žrtve. Mogu biti muški i ženski, a često imaju i ljubavne veze sa ljudima. Oni, kao i ljudi, mogu biti dobre, loše ili dobronamerne prirode, i imaju slobodnu volju. Predstavljaju jednu od tri Božje kreacije, pored anđela i ljudi. Kao i ljudima, i Džinima će biti suđeno na Sudnji dan i biće poslati u Raj ili Pakao, u skladu sa njihovim delima.

Iz navedenih razloga, snove bi trebalo tumačiti sa oprezom. Moguće je da neko sanja san koji bi trebao da ima dobro značenje, ali bi to moglo biti Satanino delo, kojim pokušava da obmane tog čoveka. Zato je na tumaču sna velika odgovornost da osobi koja je sanjala san da pravi odgovor.

Vrste snova u islamu

Prema Sunama postoji 3 vrste snova:

  • Istiniti, dobri snovi, koji potiču od Alaha – (rahmani)
  • Loši snovi, koji potiču od đavola (Šejtana) – (shaytani)
  • Snovi koji potiču iz ličnih želja – (nafsani)

Snovi mogu biti izazvani različitim okolnostima. Tako postoje:

  1. Snovi koje je izazvalo fizičko telo i njegovo trenutno stanje. Primera radi, to mogu biti snovi izazvani prejedanjem, bolešću osobe, visokom temperaturom, neudobnom pozicijom u kojoj se telo nalazi ili drugim okolnostima.

Nisu svi snovi izazvani stanjem fizičkog tela lažni.

  1. Snovi koji su izazvani dnevnim dešavanjima, koja su se dogodila u toku dana pre odlaska u krevet ili u nekoliko prethodnih dana.
  2. Snovi koji su izazvani mislima koje su stalno prisutne u osobi, toliko da ne može da prestane da misli na njih, ili ih možda nije svesna, ali su duboko u njenoj podvesti i manifestovale su se kroz san.
  3. Snovi koji su proizvod uma. Obično ih nismo svesni, i čak i ako jesmo, brzo se zaboravljaju. Najčešće su lažni ili beznačajni snovi. Neki od ovih snova mogu biti i noćne more, koje su posledica nekih loših iskustava.
  4. Istiniti snovi, koje je izazvala duša osobe na putu kroz drugi svet. To su snovi koji potiču od Alaha. Takvi snovi se događaju u nekim određenim satima. Nekada su simbolični, a nekad realistično prikazani. U toku takvih snova, osobi se mogu prikazati neki događaji iz prošlosti, sadašnjosti ili budućnosti u vezi nje same ili drugih osoba. U takvom snu, osobe mogu doživeti neke situacije ili biti podvrgnute nekim ispitivanjima od strane Alaha. Takvi snovi su često snovi „vesti“ o nekim činjenicama. Sanjaju se uglavnom pred zoru i vrlo su jasni, umirujući, i ostavljaju trajni utisak u našem umu. Ljudi se sećaju takvih snova godinama. To su snovi koji predskazuju neki budući događaj.

Često se traže vođstvo Alaha za postupanje po nekom snu, ali bitno je zapamtiti da se ponašanje osobe ne može zasnivati na snu, već na izričitim islamskim učenjima i pravilima, i proceni same osobe šta je dobro ili loše.

Istiniti ili dobri snovi

Istiniti snovi su snovi koji se događaju u stvarnosti onako kako su se odvijali u snu. Istiniti snovi su retki i svaki san je jedinstven. Istinite snove mogu imati i vernici i nevernici.

Prema proroku Muhamedu, ljudi koji su istinoljubivi u životu i uvek govore iskreno, imaju i najistinitije i najbolje snove. Prema Muhamedu, dobra dela čine ljudi koji poštuju zakon. Uvek kad se sanja san koji je lep i koji prija osobi, prema proproku, takav san potiče od Alaha, kome bi se trebalo zahvaliti, a san bi trebalo podeliti sa onima koji se vole i poštuju.

Smatra se da dobre snove sanjaju pravednici i da im oni najavljuju dobre stvari ili ih upozoravaju. Ti snovi mogu skretati i pažnju na ponašanje osobe.

Takvi snovi mogu biti i ukor za loše stvari koje je neko uradio ili za stvari za koje neko pogrešno smatra da su dobre. Snovi mogu ukazivati i na neka nova prijateljstva koja će osobu skrenuti sa pravog puta. Mogu osobi skrenuti pažnju na njeno ponašanje prema porodici i prijateljima, na njene poslovne poduhvate, a mogu joj doneti i duhovno vođstvo. Pored ovakvih, ti snovi mogu imati i razne druge poruke.

Snovi koji potiču od Šejtana (đavola) ili loši snovi

Loši (lažni) snovi mogu biti upozorenje osobi na nešto. Ima ih više vrsta. Neki od njih predstavljaju poigravanje Šejtana da bi uznemirio osobu, kao na primer u snu u kome joj odsecaju glavu ili u kome upada u neku tešku situaciju, a nema nikog da joj pomogne i slično. Takvi snovi su i snovi u kojima anđeli osobi govore da uradi nešto što je loše i zabranjeno, ili neke druge stvari koje nemaju smisla.

Loši snovi mogu označavati prevare, lukavost, ljubomoru, strah, špijuniranje, izazivati različite želje, a mogu biti i posledica prejedanja pre sna, ali i ukoliko se u krevet otišlo bez večere.

Kao što je već rečeno, smatra se da loši snovi potiču od Šejtana. Savet je da se nakon lošeg ili uznemirujućeg sna pljune blago (bez pljuvačke) tri puta na levu stranu odmah nakon buđenja, i zatraži se pomoć Alaha protiv đavola isto tri puta, a zatim promeni strana na kojoj se dotad spavalo.

Loši snovi se ne smeju pominjati nikome, jer se smatra da na taj način oni neće naškoditi osobi koja ih je sanjala. Ako neko ispriča nekome loš san koji je sanjao, smatra se da je moguće da će ga snaći neka nesreća zbog toga.

Snovi koji potiču iz ličnih želja

Ovakvi snovi ne potiču niti od Alaha niti od đavola.

Nekada su snovi vezani za nešto što se osobi dogodilo u stvarnom životu, ili za nešto što bi želela da se dogodi, i u snu je to vrlo jasno prikazano. Snovi mogu biti i o nečemu što se osobi često događa ili odražavati njeno raspoloženje. Ovakvi snovi se obično odnose na sadašnjost ili budućnost, a retko na prošlost.

Važno je zapamtiti:

Nakon dobrog sna se treba zahvaliti Alahu i biti srećan zbog sna. San se treba ispričati dragim osobama, a ne onima koje ne volimo.

Nakon lošeg sna, treba se zatražiti pomoć Alaha i zaštita od zla u snu i od đavoljeg zla. Treba pljunuti blago tri puta na levu stranu i promeniti stranu na kojoj se dotad spavalo. San se ne treba spominjati nikome da vam ne bi naudio.

Prema nekim izvorima, san se može ispričati osobi koja je prijatelj ili vas mnogo voli, ili je vrlo obrazovana i mudra. Prema drugim izvorima, san se može ispričati mudroj ili dragoj osobi, ili licu koje je učeno i koje će vam dati iskren odgovor i savet ukoliko zna kako da protumači san koji ste sanjali.

Tumačenje snova u islamu

Dar tumačenja snova, za muslimane je božanske prirode. Tumač snova nije prorok i ne proriče budućnost.

Svi snovi su vrlo komplikovani i kompleksni, i razlikuju se u tumačenju u zavisnosti od sadržine sna, osobe koja ga je sanjala, njenog ličnog doživljaja sna, kulture kojoj osoba pripada, okruženja u kome živi, itd.

Tumačenje snova u islamu vrlo je složen posao. Različita značenja se dodeljuju različitim aspektima sna. Primera radi, smrt u snu može da označava uzdizanje statusa, ali i versku propast i korupciju. Snovi u kojima neko nešto pere mogu označavati da je ta osoba pravedna i duhovne prirode. Zmija u snu može da označava neprijateljstvo od strane rodbine, dece ili komšija.

Iz navedenih razloga, tumačenje snova u islamu zahteva veliko i široko znanje, dobro opažanje i osećajnost tumača. Takvo znanje se mora zasnivati na osnovama religije, ličnim i duhovnim vrednostima, kulturnim vrednostima i moralu osobe koja se time bavi.

Osnova svog islamskog znanja je otkrovenje koje je sadržano u Kuranu i Sunama. Smatra se da su dobri snovi takođe vrsta otkrovenja koja potiče od Alaha, pa i tumačenje takvih snova se mora prevashodno zasnivati na simbolici koja je sadržana u Kuranu i Sunama.

Vrlo je bitno da se odabere pravi trenutak za tumačenje sna. Prema muslimanskoj tradiciji tumačenja snova, snove ne bi trebalo tumačiti u zoru kad sunce izlazi niti predveče kad sunce zalazi, a ne bi ih trebalo tumačiti ni u podne i noću.

Tumač snova mora saslušati i sagledati celokupnu priču o snu, sa svim detaljima kojih se osoba koja je sanjala san seća. On takođe mora potražiti prihvatljive verske veze za svaki pojedinačni deo sna. Ako san ne razume u potpunosti ili ne može da nađe povezanost, savet je da se suzdrži od davanja tumačenja takvog sna.

U takvom slučaju, tumač bi trebalo da da versku odluku i savet, jer bi bio greh da da pogrešno tumačenje. Bolje je da osoba ne zna odgovor o značenju svog sna.

Imam Ibn Sirin bio je jedan od najuticajnijih stručnjaka nauke tumačenja snova, ali se i on često uzdržavao od tumačenja, kad nije bio siguran u značenje i često je javno izjavljivao da ne zna značenje konkretnog sna.

Najbitnije je da se san dobro ispita i pronađe prihvatljiva verska povezanost njegovih delova. Imam Ibn Sirin je provodio mnogo vremena ispitujući osobu koja je sanjala san o njenom životu i ličnosti, navikama, poslu, uslovima života i drugim okolnostima.

Islamski tumači sna slažu se sa idejom da su snovi odraz duše i da ih podsvest razume. Kad neko zaspi, njegova duša može da vidi šta mu Bog poručuje.

Bitno je i da se san tumači za svaku osobu posebno jer svi ljudi su različiti. Zato isti san može da ima različito tumačenje za različite osobe. Isti san za jednu osobu može da ima loše značenje, a za drugu dobro.

Značenje sna je takođe vrlo bitno i kad se san sanja u vreme kada se planira brak, potpisivanje nekog ugovora, ili u nekim drugim bitnim periodima.

Ako san nema neko stvarno značenje, biće nejasan i trebaće da se protumači. A ako osoba koja tumači san nije blagoslovljena od Alaha da tumači snove, i koristi samo informacije iz knjiga i starih priča, teško da će moći da odredi da li je san istinit ili je obmana Džinova. Sve i da je san istinit, tumačenje ne mora biti jednostavno, kao na primer, voda je dobar znak, a zmija loš, jer sadržina sna može biti mnogo složenija.

Zato je vrlo bitno kome se obraćate za tumačenje snova.

Sponzorisano:

loading...
Loading...