Andjeoski brojevi – saznajte sve o njima i šta oni znače

Anđeli su duhovna bića svetlosti i ljubavi iz viših ravni postojanja. Oni postoje van granica vremena i prostora, ali i ega, što im omogućava da budu u stalnom zajedništvu sa božanskim. Zbog toga su oni nosioci božanskih poruka za nas, koji se nalazimo u fizičkoj ravni.

Oni nemaju slobodnu volju kao što je mi imamo, iz razloga što su oni u potpunosti usklađeni sa božanskom voljom. Obzirom da su visoko razvijena duhovna bića, oni poštuju našu slobodnu volju i ne mešaju se bez naše izričite dozvole u naš život, osim iz posebnih, božanski vođenih razloga.

Oni uglavnom ne preduzimaju nikakve radnje u fizičkoj ravni, osim ukoliko im to izričito ne tražimo, zato što poštuju našu slobodu i pravo da sami naučimo svoje životne lekcije i pravimo vlastite izbore.

Istovremeno, anđeli žele i da nam pomognu u životu, i ako im zatražimo pomoć, ne postoji oblast života u kojoj ne mogu da nam pomognu.

Anđeli nam nude snažno vođstvo i podršku da shvatimo šta je to što su prave namere naše duše i naše više svesti, i da živimo u skladu sa njima u ovozemaljskom postojanju. Oni žele da smo srećni i ispunjeni ljubavlju i vole kad im se obratimo za pomoć i vođstvo.

Anđeli su neizmerno saosećajni i snažni. Oni vibriraju na izuzetni visokim frekvencijama, ispunjeni svetlošću, a nekad su i fizički vidljivi. Razlog zbog kog većina ljudi nije videla ili čula anđele leži u činjenici da je energetska vibracija anđela van domašaja fizičkih čula.

Događa se u nekim situacijama i da se anđeli na kratko manifestuju u fizičkom obliku, ukoliko je to neophodno. Komunikacija sa anđelima najčešće iziskuje podizanje lične vibracije i otvaranje vaših psihičkih čula da bi mogli da se povežete sa višim duhovnim i anđeoskim ravnima.

Andjeoske poruke

Anđeoske poruke su jednostavne poruke vođstva i saveta iz anđeoskih ravni. One ne moraju uvek biti u izričito i jasno formulisane kao konkretne ideje. Nekad se anđeoske poruke jave u snovima, vizijama, osećajima ili nekim simbolima koji se moraju naknadno protumačiti. Nekad se jednostavno „zna“ ili ima osećaj šta je poruka koju žele da prenesu.

Sposobnost primanja anđeoskih poruka zavisi od vaše sposobnosti da spoznate i prihvatite postojanje duhovne ravni. Možete i da naučite kako da razvijete neke psihičke sposobnosti da bi mogli da primate takve poruke. Poruke anđela svima su jednako dostupne, samo morate da svoju vibraciju i energiju podestite tako da se komunikacija uspostavi.

Anđeoske poruke mogu vam pomoći da se osećate sigurnije i srećnije u životu i budete uvereni u svoje životne izbore, ali i da spoznate svrhu svog postojanja i uradite sve da je ispunite u ovom životu. Oni vam mogu pružiti i podršku i omogućiti da se osećate zaštićeno i voljeno, pomoći vam da se iscelite i podignete svoju vibraciju, pa čak i da pomažete drugima da to učine.

Pomoć anđela može vam doći u raznim oblicima, nekad je direktna, a nekad će doći preko osoba iz okoline koji će vam pomoći.

Svrha anđela je da vas usklade sa najboljim putem kojim možete ići kroz život, koji je srećan i dobar kako za vas, tako i za sve koje sretnete na tom putu.

Načini na koje anđeli komuniciraju sa nama mogu biti drugačiji od onoga što očekujemo. Bitno je da ostavite po strani očekivanja i samo budete otvoreni za ono što će uslediti. Nekad će poruke biti takve da ćete ih čuti, neke ćete osetiti, nekad ćete jednostavno znati šta je poruka i šta trebate da uradite u nekoj situaciji, a nekad poruke mogu doći i u vidu slika i simbola.

Bitno je da zapamtite da su anđeoske poruke uvek pune ljubavi, uzdižuće i osnažujuće. One nikad nisu negativne i ne izazivaju strah, pa je i to način da razaznate šta nije poruka anđela. Anđeoske poruke mogu da izazovu grč u stomaku ili neprijatan osećaj samo u situaciji kad je njihova poruka upozorenje da nešto ne bi trebalo da uradite ili da je nešto loše i opasno po vas.

Pozitivne poruke koje se često ponavljaju skreću vam pažnju, jer anđeli žele da shvatite njihovu poruku. Zato će oni ponavljati slične poruke nekada i na različite načine, dok na kraju ne shvatite šta žele da vam kažu.

Bitno je da razlikujete anđeoske poruke od poruka koje vam šalje vaš ego. Može se dogoditi da dobijate jasne poruke od anđela, a da vas vaš ego ubedi da su to gluposti ili da ih umišljate. Razlika između poruka ega i poruka anđela je u činjenici što su anđeoske poruke takve da ne morate da ih objašnjavate. Prosto imate potrebu i inspiraciju da nešto uradite bez potrebe da znate zašto.

S druge strane, vaš um uvek razmišlja o razlozima za i protiv. Anđeoske poruke se samo pojave, ali ne pokušavaju da vas ubede da nešto uradite ili ne uradite. One su samo tu. S druge strane, um uvek pokušava da vas ubedi da nešto uradite, dok su anđeoske poruke nenametljive i polako vam skreću pažnju na nešto.

Takođe, anđeoske poruke su mnogo lakše nego obične misli, i ne zahtevaju nikakav napor. One se samo pojave bez ikakvog truda sa vaše strane, za razliku od misli, kod kojih osećate napor dok traje mentalni proces. Dobijanje anđeoske poruke ne zahteva nikakav napor, a njihove poruke i vođstvo su uvek pozitivni i inspirišu na akciju koja dovodi do sreće, ljubavi i zadovoljstva u životu. Jedino što trebate da uradite jeste da se opustite.

Andjeoski brojevi

Anđeoski brojevi jedan su od najčešćih načina komunikacije anđela sa nama. Kontakt koji oni uspostavljaju sa nama nije uvek ono što očekujemo. Nekad će odgovoriti na naše molbe direktnim uticajem, neobjašnjivim rešavanjem nekih problema ili organizovanjem izlaska iz nekih situacija. Ali najčešće će ti znaci i uputstva doći poprilično tiho i skoro neprimetno.

Nekad će to biti rečenica koju ste čuli u snu, tekst reklame koji ste pročitali gledajući televiziju, ili rečenica u knjizi. Nekad će to biti pesma koju ste čuli na radiju, a nekad će to biti osećaj, misao ili neka ideja koji se neprekidno i neobjašnjivo ponavljaju.

Nekad nam anđeli šalju poruke ohrabrenja da su pored nas i da vode računa o nama i usmeravaju nas na pravi put. Oni vole da nam šalju znake i signale, a anđeoski brojevi su jedni od najčeščih anđeoskih znakova.

Šta su anđeoski brojevi?

Anđeoski brojevi su kratki nizovi brojeva koje često viđate ili se pojavljuju pred vama u nekim bitnim trenucima. Brojevi i sami imaju svoju vibraciju koja nosi specifičnu poruku.

Nekad nam anđeli skreću pažnju na brojeve samo da bi privukli našu pažnju, a nekad brojevi mogu biti i podsećanje da vodimo računa o svojim mislima i razmišljamo pozitivno. Nekad podsećaju da bi trebalo da oslušnete poruke koje vam anđeli šalju u vezi vašeg životnog puta.

Ako primetite da se neki niz brojeva učestano pojavljuje u vašem životu, bilo tako što gledate na sat u određeno vreme kad se pojavi taj niz brojeva, ili te brojeve vidite na tablicama automobila koji je prošao pored vas, kao kućni broj zgrade pored koje ste prošli i slično, poruka je da anđeli pokušavaju da vam skrenu pažnju na nešto. U toj situaciji, primirite misli i postavite pitanje šta to anđeli pokušavaju da vam kažu, a onda oslušnite ili osetite da li vam se javlja neka misao ili informacija.

Anđeli će nastaviti da vam skreću pažnju na određene brojeve sve dok se ne osvestite i ne počnete da razmišljate da li to ima neko značenje i šta to znači za vas, a onda počnete i da istražujete tu temu i slična iskustva drugih ljudi.

Skretanje pažnje može da ide od toga da u pravom trenutku pogledate na sat i vidite da je tačno 4:44, da prolazite pored zgrade čiji je broj 44 ili pored parking mesta 444, a možda će se iznenada ispred vas pojaviti automobil sa brojem tablice 444, i to verovatno u trenutku kad razmišljate o nečemu što vam je veoma bitno.

Bilo koji broj čije ponavljanje vidite može imati posebno značenje, kao i značenje koje je lično za vas. Svaki broj ima svoje posebno značenje koje je primenjivo za vašu trenutnu situaciju ili probleme.

Anđeli koriste brojeve ili druge znake uglavnom iz razloga što su duhovna bića i potiču iz druge vibracione ravni koja je mnogo drugačija od naše fizičke. Zato je i za komunikaciju sa njima potrebno podizanje vlastite frekvencije, ali i oslobađanje od mnogih zabluda i predrasuda koje većina ljudi ima o drugim dimenzijama postojanja.

Zato su nizovi brojeva dobar način da anđeli uspostave kontakt sa nama, skrećući nam za početak pažnju da se dešava nešto što je možda neobično i čemu bi trebali da posvetimo svoju pažnju. To su jedne od najčešćih poruka jer je mali broj ljudi koji može direktno da čuje poruke od anđela, ali svako može da primeti „slučajnost“ da se svakog jutra budi u isto vreme, ili da svaki dan u određeno vreme gleda na sat. To su poruke anđela kojim obznanjuju svoje prisustvo u našim životima i pozivaju nas da shvatimo njihove poruke.

Nizovi brojeva koje učestano viđate nisu nikakva slučajnost, oni su svesna poruka anđela upućena isklučivo vama.

Značenje anđeoskih brojeva

Svaki niz brojeva ima određeno značenje do kog se dolazi uvidom u sfere koje se nalaze van fizičke realnosti. Ono što je bitno je da budete dovoljno otvoreni da prihvatite da je to što vidite neka poruka i da probate da saznate šta ona znači.

Numerologija je nauka koja se bavi vibracionim značenjem brojeva. Nema tačnih podataka o vremenu njenog nastanka, ali prema sačuvanim tragovima korišćenje seže u veoma daleku prošlost.

Osnova nauke o brojevima je ideja da je univerzum matematički precizan i svaki broj ima svoje značenje koje se može saznati kako bi došli i do saznanja o našim sopstvenim životima.

Svaki broj od 1-9, kao i brojevi 11, 22, 13 i 33 imaju vrlo bitno značenje. Kad naučite značenje tih brojeva može te da njihovim kombinacijama dešfrujete osnovne poruke koje vam anđeli šalju kroz konkretne nizove brojeva koje vi vidite.

U nastavku su značenja nekih anđeoskih brojeva

0 – Broj 0 koji se često pojavljuje u vašem životu označava da vam je božansko vođstvo na raspolaganju, i da bi trebalo da povećate svoju budnost kako bi mogli da bi primte poruke i vođstvo.

1 – Broj 1 je poruka da ostanete optimistični i pozitivno razmišljate. U ovom trenutku trebalo bi da se koncentrišete na ono što želite trenutno u životu, a ne ono što ne želite, ili ono čega se plašite ili zbog čega se brinete, zato što će ono o čemu razmišljate vaše misli i da proizvedu u vašem životu.

2 – Broj 2 je poruka da je sve u redu u vašem životu. Trebalo bi da nastavite da razmišljate pozitivno i da očekujete dobar ishod neke situacije i vaše razmišljanje će to i da vam privuče. Bitno je da verujete da je sve u redu.

3 – Broj 3 označava da su „uzvišenii“ (Hrist, Buda, Konfucije..) sa vama i pomažu vam i vode vas sa duhovnih ravni. Ovaj broj ukazuje da biste trebali da postanete svesni njihovog prisustva i ljubavi.

4 – Broj 4 označava anđeosko prisustvo. Ovaj broj vas upućuje da neprekidno tražite pomoć i vođstvo i uverava da su oni u svakom trenutku pored vas spremni da vam pomognu.

5 – Broj 5 najavljuje promene i upućuje da se obratite anđelima sa molbom za pomoć u kreiranju pozitivnih promena u vašem životu.

6 – Broj 6 vas upućuje da pronađete ravnotežu između duhovnog i materijalnog u svom životu, jer briga o novcu može da ima suprotno dejstvo. Ovaj broj ukazuje da se obratite božanskom za pomoć da bi se oslobodili straha i imali vere da će sve biti dobro u vašem finansijskom aspektu života.

7 – Broj 7 ukazuje da ste usklađeni, da vam se svuda otvaraju nova vrata i mogućnosti i da samo trebate da se pokrenete.

8 – Broj 8 označava da su vam bezgranično izobilje i napredak na raspolaganju u svim oblastima života, a posebno na putu ostvarenja vaše životne svrhe.

9 – Broj 9 ukazuje da imate sve što vam je potrebno da ostvarite svoju životnu svrhu i da samo trebate da krenete u akciju.

11 – Broj 11 ukazuje da poštujete svoju intuiciju jer je u    potpunosti ispravna. Trebalo bi da svoje misli uskladite sa željama i namerama za budućnost i oslobodite se svih sumnji i loše energije. Broj 11 je moćan broj koji označava snove i povezanost sa duhom.

22 – Broj 22 označava da su anđeli čuli vaše molitve i nadanja i da rade na tome da se vaši snovi pretvore u stvarnost. Ovaj broj označava da je uspeh vrlo blizu. Poruka broja je da budete strpljivi, budni i spremni da preduzmete akciju radi ostvarenja svojih snova.

13 – Broj 13 označava božansku energiju koja vas podržava u uključivanje u pravu frekvenciju. Bitno je da nakon završetka jednog ciklusa pozitivni uđete u novi ciklus. Bitno je da se krećete korak po korak napred.

33 – Broj 33 ukazuje na napredak ka vašim ciljevima, ali istovremeno podseća da verujete svojoj jakoj intuiciji i njenom vođstvu i vezom sa „uzvišenima“. Bitno je da ste svesni da ste snažno podržani u savladavanju svojih životnih lekcija, ali i u pomaganju ostalima da to isto urade. Vaše misli i ideje mogu drugima da pomognu na mnoge načine. Bitno je da slušate svoje srce i podelite svoje darove sa drugima, jer imate mnogo toga da ih naučite.

44 – Broj 44 vam ukazuje da imate mogućnost da utičete na svet. Trebalo bi da slušate svoju intuiciju. Ovaj broj označava jaku vezu sa anđelima koji vas ohrabruju da nastavite na trenutnom putu koji će vas dovesti do uspeha i ispunjenja.

55 – Broj 55 ukazuje da vas očekuju velike promene u raznim aspektima života.

66 – Broj 66 ukazuje da bi trebalo da prestanete sebe da stavljate u drugi plan i malo se posvetite sebi i svojim potrebama. Broj ukazuje da prestanete da se brinete o finansijama jer će sve vaše potrebe biti zadovoljene.

77 – Broj 77 ukazuje da su vaše želje na pragu ispunjenja kao rezultat vašeg pozitivnog mišljenja i življenja. Ovaj broj je potvrda da ste na pravom putu.

88 – Broj 88 označava uspeh, napredak, kao i da su prosperitet i izobilje na putu ka vama kao rezultat vaših dobrih dela i truda u prošlosti. Ovaj broj označava i skorašnji kraj neke faze u vašem životu, i to na poslu ili u privatnom životu.

99 – Broj 99 ukazuje da će se neka bitna faza u vašem životu završiti, da bi je zamenio novi početak koji će biti u skladu sa vašim željama i životnom svrhom.

Kad vidite niz istih brojeva, na primer 111 ili 222, to je kao da je jedan broj 3 puta snažniji. Nizovi od tri broja su primetniji od ostalih i najčešči su vid anđeoskih brojeva.

111 – Broj 111 označava brzu manifestaciju vaših želja i misli u stvarnost pa dobro vodite računa o čemu razmišljate i šta želite.

222 – Broj 222 je podrška anđela da ste na pravom putu i da imate vere da će na kraju sve ispasti dobro, samo razmišljajte pozitivno.

333 – Broj 333 označava da su anđeli pored vas i da su odgovorili na vaše molitve. Ovaj broj vas podstiče na kreativnost, društvenost i komunikativnost na putu ostvarenja svoje životne misije. Ispunjeni ste ljubavlju i srećom, a to je primer i ostalima u vašem okruženju.

444 – Broj 444 označava prisustvo anđela oko vas koji vas podržavaju u ostvarenju vaše životne svrhe.

555 – Broj 555 označava velike promene u vašem životu koje su božanski vođene i koje će vas na kraju dovesti u vezu sa vašom životnom svrhom. Vreme je da se oslobodite onoga što vam više ne služi napredovanju. Ne zaboravite da se sve događa sa razlogom, i iako vam u početku promene mogu biti iznenađujuće, na kraju ćete shvatiti da su bile neminovne u cilju vašeg dobra.

666 – Broj 666 ukazuje da verujete da vas anđeli podržavaju u ostvarenju svih vaših želja u vezi doma, porodice, finansija i društvenog života. Možda ste trenutno izgubili ravnotežu, ali ovaj broj je podrška da prestanete da brinete i verujete da će sve vaše emotivne i materijalne potrebe biti zadovoljene na vreme.

777 – Broj 777 ukazuje da je vreme za duhovni razvoj. Trenutno skupljate nagrade za dosadašnji rad, i želje se ispunjavaju nesmetano.

888 – Broj 888 ukazuje da materijalno izobilje uskoro stiže i da se neka faza u vašem životu uskoro okončava.

999 – Broj 999 ukazuje na završetak neke faze u vašem životu i da ste na pragu da otkrijete pravu svrhu svoje duše i boravka na zemlji.

Ako ste videli kombinaciju različitih brojeva, na primer 123, značenje tog niza dobija se kombinacijom značenja svih pojedinačnih brojeva tog niza.

Takođe, u nizu od više brojeva, brojevi koji su u centru niza ukazuju na srž poruke koju dobijate, dok je značenje brojeva sa strane dodatak celokupnom tumačenju.

Tako na primer, ako ste videli broj 654, protumačili biste taj niz brojeva kao neku promenu (broj 5) koja je vezana za vaše finansije (broj 6), i da u svemu tome imate podršku i vođstvo anđela (broj 4).

Nekad se niz brojeva tumači na način što se saberu svi brojevi niza i svedu na jednu cifru, a onda se taj niz protumači kroz značenje te cifre. Na primer, broj 592 postaje (5+9+2=16). Zatim se dvocifreni broj svede na jednocifren (1+6=7) i na kraju tražite značenje broja 7.

Kad budete počeli da više primećujete i tumačite anđeoske brojeve, shvatićete da ne samo da imate jasno vođstvo nego ćete ostvariti i bližu vezu sa svojim anđelima.

Tumačenje brojeva koje vidite je i vrlo ličan proces, iako postoje neke opšte smernice u značenju koje su gore navedene. Trebalo bi da uvek iskoristite svoju intuiciju i unutrašnje vođstvo i probate da shvatite šta vam konkretan broj ili niz brojeva poručuje, a znaćete da ste u pravu ako budete zadovoljni i srećni zbog poruke koju ste dobili.

Ako se neki nizovi brojeva stalno pojavljuju u vašem životu, a niste sigurni u značenje koji oni imaju za vas, mogli biste da zatražite od anđela nedvosmisleni odgovor šta oni pokušavaju da vam kažu. Samo se opustite, dišite duboko, umirite misli, postavite pitanje i očekujte odgovor u vidu osećaja, slike, rečenice, reči..

Vrlo je bitno i da obratite pažnju na ono što se događa ili se događalo i na ono što ste mislili u trenutku kada ste videli neki broj ili niz brojeva. Možda je poruka vezana baš za situaciju u kojoj ste se nalazili ili za misli koje ste u tom trenutku imali.

Brojevi koji se ponavljaju su uvek poruka od anđela i zato bi na njih ozbiljno trebali da obratite pažnju.

Pored značenja broja anđeli komuniciraju sa vama preko vaše intuicije i unutrašnjih osećaja. Anđeli uvek imaju vaše najviše dobro kao cilj svog delovanja.

Ne bi trebalo da se brinete ako ne možete odjednom da shvatite poruke koje anđeli žele da vam prenesu. Bitno je da budete zahvalni što su prisutni i što su vam svoje prisustvo objavili kroz takve znake.

Vremenom ćete sve lakše moći da primećujete sve znake i da dobijate poruke i preko svoje intuicije.

Posebne poruke anđeli nam šalju preko brojeva koji označavaju neki bitan datum u našem životu, posebno datum rođenja ili neki broj za koji smo na neki način vezani.

Ako često viđate brojeve koji čine vaš datum rođenja, to je verovatno poruka anđela da ostanete verni sebi kao i da se usmerite na vašu životnu misiju ili svrhu vaše duše, koju ima svaki čovek na planeti. Bitno je da se ne upoređujete nisakim zato što je svako jedinstven.

Možda je datum rođenja koji viđate često podsećanje da se uskladite sa onim što stvarno jeste i da ne bi trebalo da se trudite da zadovoljite nikog drugog osim sebe. Takav broj može da bude i najava velikih životnih promena za vas i vašu porodicu.

Anđeoski brojevi se ponavljaju određeni period vremena dok ne dobijete poruku koju žele da vam prenesu, a kad se to dogodi, uglavnom prestanete da ih viđate, ili počnete da viđate nizove brojeva vezanih za neku drugu životnu oblast. Bitno je da budete srećni što znate da su oni uvek pored vas vodeći i štiteći vas na vašem životnom putu.

Sponzorisano:

loading...
Loading...